Hôm qua mới trồng chậu cây Chiều nay đã thấy mọc cây chó đẻ... Nhìn cái ánh mắt kia mà tức á! Xử lý thế nào bây giờ các bạn? #on

172833

Hôm qua mới trồng chậu cây
Chiều nay đã thấy mọc cây chó đẻ…
Nhìn cái ánh mắt kia mà tức á! Xử lý thế nào bây giờ các bạn?
#onhavuithayba


À ra Thế