Hút 1 phát lên tới

187321
Hút 1 phát lên tới đỉnh luôn :rofl:
À ra Thế