#hv024 Sa mộc house chúng mình bắt đầu đón khách trong tỉnh từ ngày mai 17/6🌹🌹 B nào cần phòng chill ntn thì ib mình nhé ♥️♥️

255813
#hv024
Sa mộc house chúng mình bắt đầu đón khách trong tỉnh từ ngày mai 17/6​:rose::rose:
B nào cần phòng chill ntn thì ib mình nhé :heart::heart:

À ra Thế