Kể về 1 chuyến đi bụi về miền Tây sông nước khiến bạn nhớ mãi về sau đi ạ. Mình thì lỡ trượt chân té...à mà thôi 🙃

186226
Kể về 1 chuyến đi bụi về miền Tây sông nước khiến bạn nhớ mãi về sau đi ạ.
Mình thì lỡ trượt chân té…à mà thôi :upside_down_face:


À ra Thế