Kem dừa Bảo Oanh vẫm là đỉnh nhất. Quả kem to ú ụ. Lạc rang chuẩn, thơm tự nhiên

187488
Kem dừa Bảo Oanh vẫm là đỉnh nhất. Quả kem to ú ụ. Lạc rang chuẩn, thơm tự nhiên.

À ra Thế