Kẹt xe mà cái ông

150666Kẹt xe mà cái ông này không chịu khép chân lại, tui tránh không cán bánh xe lên chân ổng cũng đủ mệt !À ra Thế