Khách chốt ghẹ trưa ghẹ về e giao nhé 8 12 con 185k/1kg 15 18 con 240k/2kg e giao từ 2kg Hàng sống đi ô xi khô giao xa e đap đá

249756
Khách chốt ghẹ trưa ghẹ về e giao nhé
8_12 con 185k/1kg
15_18 con 240k/2kg e giao từ 2kg
Hàng sống đi ô xi khô giao xa e đap đá
Thịt chắc ngọt
E nhận hấp chín luôn nhé

À ra Thế