Khi có điện lại chỉ cần không lãng tai thì cũng sẽ biết ngay :)))))) #sttbuon

212727
Khi có điện lại chỉ cần không lãng tai thì cũng sẽ biết ngay :))))))
#sttbuon


À ra Thế