Khi mà trong túi chỉ còn mỗi vài ngàn đồng mà phải sống cho đến cuối tháng

Dr. VL phải làm gì trong trạng thái này đây? :yawning_face::bone: