Khi nhà chỉ cách Đà Lạt 30km . Có những lúc đêm thao thao mất ngủ,lòng rỗng quá thay đồ phóng xe chạy vội lên chiếc đồi, thả lòn

227469
Khi nhà chỉ cách Đà Lạt 30km . Có những lúc đêm thao thao mất ngủ,lòng rỗng quá thay đồ phóng xe chạy vội lên chiếc đồi, thả lòng một chút , hít trọn không khí lấy lại chút an yên rồi lại trở về với bộn bề :orange_heart:
#DaLat #DOitroc #checkinVietNam


À ra Thế