Khi thật lòng yêu một ai đó hãy kiên trì và theo đuổi họ đến khi nào họ chịu thì thoi =))Đây là kết quả của việc rep story và tỏ

177098
Khi thật lòng yêu một ai đó hãy kiên trì và theo đuổi họ đến khi nào họ chịu thì thoi =))Đây là kết quả của việc rep story và tỏ tình 5 lần thất bại, rồi cuối cùng đến lần thứ 6 cũng đã có được ngiu. Vì thế cứ mạnh dạn tỏ tình biết đâu một ngày nào đó sẽ thành công =))
Trần Khánh Duyên
#baolauchiatay

À ra Thế