Khi tui nhờ ông con lên phơi hành 😂bảo ổng lên phơi dùm mẹ đống hành trên phòng kho ,lúc lên giật bắn cá mình 🤣

173907
Khi tui nhờ ông con lên phơi hành :joy:bảo ổng lên phơi dùm mẹ đống hành trên phòng kho ,lúc lên giật bắn cá mình :rofl:

À ra Thế