Khổ qua sau 2 tuần từ khi ngâm hạt đã có 2 lá thật, hạ thổ cho thoả sức bung

231351
Khổ qua sau 2 tuần từ khi ngâm hạt đã có 2 lá thật, hạ thổ cho thoả sức bung.
À ra Thế