Khoe cả nhà vườn rau Việt nơi xa xứ... Ở xứ người cứ gặp đồng hương là chia sẻ cho nhau từng hạt giống , quý lắm cả nhà ơi🥰🥰🥰

255682
Khoe cả nhà vườn rau Việt nơi xa xứ… Ở xứ người cứ gặp đồng hương là chia sẻ cho nhau từng hạt giống , quý lắm cả nhà ơi​:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

À ra Thế