Khói nghi ngút giữa cơn mưa

hình ảnh

Cháy :fire:, mưa vẫn mưa mà cháy vẫn cháy