Không hiểu sao nhưng mình thích cảm giác ngồi ở đây và nếu được cùng ai đó ngắm cảnh hoàng hôn thì sẽ càng tốt hơn. Mình lại nhớ...

194521
Không hiểu sao nhưng mình thích cảm giác ngồi ở đây và nếu được cùng ai đó ngắm cảnh hoàng hôn thì sẽ càng tốt hơn.
Mình lại nhớ Đà Lạt rồi. :pleading_face:
#ghiendalat
#dalat
#sunsetÀ ra Thế