Không hiểu sao? CÁI gì

176659
Không hiểu sao? CÁI gì trong quần trời mưa mà vẫn Rục Dịch,
À ra Thế