Không phải các thành viên khác có ác cảm với Mộc Miên, chỉ là mình có tình cảm với Mộc Miên thôi 😝 Mình đi bắn giải Pubg Mobile

170958

Không phải các thành viên khác có ác cảm với Mộc Miên, chỉ là mình có tình cảm với Mộc Miên thôi :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Mình đi bắn giải Pubg Mobile về trúng MC ạ!
Nhạc: High in love #2


À ra Thế