Không xô bồ như Sài Gòn, không vội vàng như Hà Nội,... ở Đà Lạt có cái lạnh làm thời gian ngưng lại, giữ thanh xuân cứ mãi lưu đ

241417
Không xô bồ như Sài Gòn, không vội vàng như Hà Nội,… ở Đà Lạt có cái lạnh làm thời gian ngưng lại, giữ thanh xuân cứ mãi lưu đọng. Khiến con người ta sống chậm lại, tận hưởng hơn cái thứ không khí bình yên…
#GhienDalat #TaNung #DaLat

À ra Thế