Khung cảnh yên bình của Koh Pak Bia (tỉnh Krabi), miền Nam Thái Lan. 🇹🇭 bắt đầu bước vào mùa nóng, nhìn thấy lại muốn đi biển 😁

206946
Khung cảnh yên bình của Koh Pak Bia (tỉnh Krabi), miền Nam Thái Lan. :thailand: bắt đầu bước vào mùa nóng, nhìn thấy lại muốn đi biển :grin:
Cr. อสท.

À ra Thế