Làm em khóc, anh thật tệ... Làm em tuôn lệ, anh thật tồi.

234060
Làm em khóc, anh thật tệ…
Làm em tuôn lệ, anh thật tồi.


À ra Thế