Lần đầu 2 con trải nghiệm đi thuyền thúng ở Rừng Dừa Bảy mẫu. Dạo chơi phố cổ Hội An một chiều bình yên #rungduabaymau #HoiAn #

202112
Lần đầu 2 con trải nghiệm đi thuyền thúng ở Rừng Dừa Bảy mẫu.
Dạo chơi phố cổ Hội An một chiều bình yên
#rungduabaymau
#HoiAn
#CheckinVietNam


À ra Thế