Lần đầu đi Hạ Long, nhờ mn tư vấn giúp mình ks, du thuyền, ăn uống.... dịp tết nguyên đán 14/2/2021 ạ Nhóm mình 3 người, bay từ

164494

Lần đầu đi Hạ Long, nhờ mn tư vấn giúp mình ks, du thuyền, ăn uống…. dịp tết nguyên đán 14/2/2021 ạ
Nhóm mình 3 người, bay từ sài gòn
Cám ơn ad duyệt bài


À ra Thế