Lần đầu em tập tành trồng giá đỗ trong chai nhựa Mà xu cà na là đã bị thất bại. Anh chị nào đã từng trồng có kinh nghiệm cho em

239027
Lần đầu em tập tành trồng giá đỗ trong chai nhựa
Mà xu cà na là đã bị thất bại. Anh chị nào đã từng trồng có kinh nghiệm cho em xin cách trồng nhanh hiệu quả với ạ.
Em cảm ơn :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:À ra Thế