Làng Iseltwald - Thuỵ Sĩ 🇨🇭 Nơi có cảnh quay của Đại Uý Ri Jeong Hyuk trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. May mắn thay mình đến đó v

223979
Làng Iseltwald – Thuỵ Sĩ :switzerland:
Nơi có cảnh quay của Đại Uý Ri Jeong Hyuk trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh.
May mắn thay mình đến đó vào hôm trời nắng ấm nên có đc những bức ảnh đẹp mê li :smiling_face_with_three_hearts:

À ra Thế