Lầu đầu tiên thấy đồi cỏ đẹp quá :D #checkinvietnam #dalat

173023
lầu đầu tiên thấy đồi cỏ đẹp quá :grinning:
#checkinvietnam #dalat


À ra Thế