Lỡ mồm khen mẹ nấu Thịt kho Tàu ngon, nay là bữa thứ 7 tui ăn thịt kho rồi 🤣

333239
Lỡ mồm khen mẹ nấu Thịt kho Tàu ngon, nay là bữa thứ 7 tui ăn thịt kho rồi :rofl:


À ra Thế