Lúc mới bắt đầu mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được một tình yêu đẹp như trong thế giới này. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy! Người

172756

Lúc mới bắt đầu mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được một tình yêu đẹp như trong thế giới này. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy!!! Người cho tối biết được cảm giác yêu một người là như thế nào?? Dạy cho tôi nhiều thứ hơn trong cuộc sống trưởng thành này…:heart: Tôi là người hay ghen, vã dễ nổi nóng nhưng có người chiều được cảm xúc của tôi và ở lại bên cạnh tôi, lần đầu tiên tôi biết được cảm giác có người cần tôi và yêu tôi… cảm ơn anh rất nhiều rất rất nhiều :heart:
Happy anniversary 1year6months :heart:
#BAOLAUVHIATAY


À ra Thế