Lười đi xa nên tìm quanh nhà đọc quả rì viu chất quá .! Kết quả ăn như .... Ốc gai thì thối chủ quán đổi sang đĩa t2 vẫn có vài

190286
Lười đi xa nên tìm quanh nhà đọc quả rì viu chất quá .!
Kết quả ăn như ….
Ốc gai thì thối chủ quán đổi sang đĩa t2 vẫn có vài con thối ngồi gẩy hết ra kiểm tra mà không dám ăn .nc là ngon nhất là cocacola và bánh mì ))) .
May gọi thử 1 set thăm dò .chán quá gọi sang bơ tỏi cho khác bọt thì vị y nhau .tường chủ quán làm nhầm .
Các bẹn rì veu cho có tâm cẩn thận tí chứ như này phí mồm phí tiền lắm.thật sự là không muốn nói bậy nào
Àh dc cái chủ quán cũng tử tế ạh.
Note : gọi đĩa xoài tưởng là xoài thái to dài ai dè đĩa xoài thái mỏng miếng bé tí chắc dc nửa quả .
Nc là chán vc ấy !
Kính hội
À ra Thế