Mọi người cho e hỏi vs,mùng 9 e từ SG đi sapa vẫn đi được bình thường phải ko ạ,,Thanks so much ❤️

Originally published at: https://tetlet.com/?p=200159

Mọi người cho e hỏi vs,mùng 9 e từ SG đi sapa vẫn đi được bình thường phải ko ạ,,Thanks so much ❤️

À ra Thế