Mẹo trữ đông thực phẩm khoa học, hợp lý, bạn nào đi chợ vài ngày 1 lần cần phải biết - Ẩm Thực Việt

Originally published at: https://tetlet.com/?p=173300

Mẹo trữ đông thực phẩm khoa học, hợp lý, bạn nào đi chợ vài ngày 1 lần cần phải biết


Đi chợ mỗi ngày và sơ chế thức ăn là 2 công đoạn ngốn nhiều thời gian nhất, khiến chúng ta như bị vắt kiệt sức ʟực. Nhưng nếu không sơ chế, bảo quản những thực phẩm bạn mua về hợp lý, chúng sẽ hỏng… À ra Thế