Một chú trung niên, chở một bé học sinh, bật Signal phải nhưng lại tạt đầu xe hơi bên trái trên đường 3/2😅😅😅😅. Sài GMột chú trung niên, chở một bé học sinh, bật Signal phải nhưng lại tạt đầu xe hơi bên trái trên đường 3/2​:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:. Sài Gòn đất chật người đông, chỉ cần sơ sẩy một tí thì tai họa khôn lường. Thật sự trong trường hợp này chỉ có (hên xui ) chứ không có (hay dở). Và tình hình là kiểu chạy này (đã trở thành thói quen của người tham gia giao thông).


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.facebook.com/groups/trenduongthienly/permalink/1550752538445438/