• một tí dễ thương trước khi cơn mưa đổ bộ. #ghiendalat

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169642

• một tí dễ thương trước khi cơn mưa đổ bộ.

#ghiendalat

À ra Thế