M6/7/8 tết ( 17,18,19/2 ) này em đi Sapa nhóm 6 người, mọi người biết nhà nghỉ nào gần trung tâm chỉ e mới ạ . E muốn thuê 2 phò

191466
M6/7/8 tết ( 17,18,19/2 ) này em đi Sapa nhóm 6 người, mọi người biết nhà nghỉ nào gần trung tâm chỉ e mới ạ . E muốn thuê 2 phòng ạ. Đi 3 ngày 2 đêm .


À ra Thế