Mai e có sầu riêng với măng cục rồi ạ🥰 ❌ khách e an ji cứ inb cho e nha khách ❌❌ ☘️☘️☘️Sầu ruêng bên e ai ăn rồi thì chắc biết s

237438
Mai e có sầu riêng với măng cục rồi ạ🥰
:x: khách e an ji cứ inb cho e nha khách :x::x:
:shamrock::shamrock::shamrock:Sầu ruêng bên e ai ăn rồi thì chắc biết sầu của e ngon và đúng vườn rụng thế nào rồi ạ…e bán đúng giá và đúng chất lượng của nó ạ:wink::wink::wink:
:fleur_de_lis::fleur_de_lis::fleur_de_lis::fleur_de_lis:măng cục thì thoi khỏi phải bàn múi nào ra múi đó…ngon nhức nách và đặc biệt là k bị sượng ạ:rose::rose::rose:
:cactus::cactus: e luôn mở mạng nên khách cứ việc inb cho e mọi lúc nha khách​:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
Contact sellerÀ ra Thế