Mấy a nào ngoài bắc

164005Mấy a nào ngoài bắc cho e hỏi xíu ạh . 2 con bé này nó nói đúng ko vậy .
Mà cái gì có ( xí ) vậy ạhÀ ra Thế