Mấy bạn ăn ớt charapita thấy thế nào? Chứ mình ăn chả thấy cay gì hết. Thua cả ớt hiểm nhà mình trồng

229473
Mấy bạn ăn ớt charapita thấy thế nào? Chứ mình ăn chả thấy cay gì hết. Thua cả ớt hiểm nhà mình trồng


À ra Thế