Mấy đứa lùn thường rất bố láo -.- Đâu có đâu tui lùn mà hiền như bụt ík hí hí

171333

Mấy đứa lùn thường rất bố láo -.-
Đâu có đâu tui lùn mà hiền như bụt ík hí hí


À ra Thế