Mấy hôm trước, các diễn đàn du lịch rầm rộ PR về bay khinh khí cầu tại quận 7, Sài Gòn. Nhưng chiều nay, báo Thanh Niên cho biế

219561
Mấy hôm trước, các diễn đàn du lịch rầm rộ PR về bay khinh khí cầu tại quận 7, Sài Gòn.
Nhưng chiều nay, báo Thanh Niên cho biết, hàng ngàn người đến phải bỏ 100 ca cho 3 lon trà sữa, xếp hàng cả trăm mét và đợi cả tiếng trong nắng nóng. Sau đó chỉ một số bạn bốc thăm được leo lên chụp hình với cái giỏ khinh khí cầu đang đậu trên bãi cỏ, uống trà sữa xong rồi… ra dzìa. :yum:À ra Thế