Mấy ông vào xác nhận

223432
Mấy ông vào xác nhận thử xem phải không ạ :neutral_face:
À ra Thế