Mấy ùm ơi cho mình hỏi đây là ruộ n ốc phải không 😭? Mình moi ra nguyên ổ vậy mà nhân viên quả quyết đây là ruộ n ốc đó ạ

193098
Mấy ùm ơi cho mình hỏi đây là ruột con ốc phải không :sob:?? Mình moi ra nguyên ổ vậy mà nhân viên quả quyết đây là ruột con ốc đó ạ… huhu mình ăn quá trời luôn rồi…


À ra Thế