Menu ben e Chân gà sả tắc/ sốt thái 55k/0,5kg. 99k/1kg Chân gà rút xương sả tắc/ sốt thái 65k/0,5kg. 119k/1kg Tai heo sả tắc/ s

231681
Menu ben e
Chân gà sả tắc/ sốt thái 55k/0,5kg. 99k/1kg
Chân gà rút xương sả tắc/ sốt thái 65k/0,5kg. 119k/1kg
Tai heo sả tắc/ sốt thái: 59k/0,5kg. 109k/1kg
Mua 2kg bất kỳ tặng 0,5kg
Có chân sống luôn ạ. To ú nụ chỉ 89k/1kg sỉ từ 10kg 75k
Tại quang trung gò vấp

À ra Thế