Miên Bắc có rất nhiều Sống lưng Khủng long - Bạn đã chinh phục được mấy đỉnh rồi, mình 3 rồi nhé 🥰😄 1 - Sống lưng Khủng long

182450
Miên Bắc có rất nhiều Sống lưng Khủng long – Bạn đã chinh phục được mấy đỉnh rồi, mình 3 rồi nhé :smiling_face_with_three_hearts::grinning_face_with_smiling_eyes:
1 – Sống lưng Khủng long Tà Xùa – huyện Bắc Yên – tỉnh Sơn La
2- Sống lưng Khủng Long Dế Xu Phình – Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái
3 – Sống lưng Khủng long Bình Liêu ( thiên đường cột mốc ) – tỉnh Quảng Ninh
#reviewdulichcotam
#yenbai #mucangchai #binhlieu #taxua
À ra Thế