Miền Nam có mai, Miền Bắc có đào Thì cho em hỏi Miền nào có Anh P/s: Đào cuối tháng nở cũng tương đối dòy nè Photo: Xuan Nguy

191062
Miền Nam có mai, Miền Bắc có đào
Thì cho em hỏi Miền nào có Anh
P/s: Đào cuối tháng nở cũng tương đối dòy nè
Photo: Xuan Nguyen
#TienTien

À ra Thế