Mình cần 1 căn dành cho 20 người trở lên, có bbq,ăn sáng... tối 19h ngày 20/11 nhận phòng. Mn Giới thiệu giúp ạ

156162

Mình cần 1 căn dành cho 20 người trở lên, có bbq,ăn sáng… tối 19h ngày 20/11
nhận phòng. Mn Giới thiệu giúp ạ


À ra Thế