Mình cần 2 phòng đôi ngày 18-19, di chuyển từ Hà Nội. Các bạn gửi báo giá giúp mình nhé. Many Thanks :)

209159
Mình cần 2 phòng đôi ngày 18-19, di chuyển từ Hà Nội.
Các bạn gửi báo giá giúp mình nhé.
Many Thanks :slightly_smiling_face:


À ra Thế