Mình chuẩn bị đi Đà Nẵng vào 3/2021. Mình đi gồm 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi, dự định ở 4 ngày. Mọi người cho mình x

171496
Mình chuẩn bị đi Đà Nẵng vào 3/2021. Mình đi gồm 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi, dự định ở 4 ngày. Mọi người cho mình xin review khách sạn nào ở cho thuận tiện với ạ. Cảm ơn cả nhà :blush::blush:

À ra Thế