Mình chuẩn bị đi Phú Quốc từ 25/11 - 28/11, muốn đi 2 đảo, Hòn Thơm và Rạch Vẹm, nhờ cả nhà tư vấn giúp mình lịch trình phù hợp

161084

Mình chuẩn bị đi Phú Quốc từ 25/11 – 28/11, muốn đi 2 đảo, Hòn Thơm và Rạch Vẹm, nhờ cả nhà tư vấn giúp mình lịch trình phù hợp và các điểm ăn uống ngon bổ rẻ với. Cảm ơn mọi người


À ra Thế