Mình có đặt phòng đi Mộc Châu 21.5 tới đây. Nhưng gia đình có việc riêng nên k đi được. Mk muốn nhượng lại phòng ở Mama's House

237982
Mình có đặt phòng đi Mộc Châu 21.5 tới đây.
Nhưng gia đình có việc riêng nên k đi được.
Mk muốn nhượng lại phòng ở Mama’s House 3n2d.


À ra Thế