Mình có khách cần chụp ảnh. Bạn nào trong nghề chụp ảnh thì inbox liên kết nha. thanks all

219064
Mình có khách cần chụp ảnh. Bạn nào trong nghề chụp ảnh thì inbox liên kết nha.
thanks all.


À ra Thế